W ramach prezentu światecznego grupa podwórkowa z Targówka Fabrycznego wybrała się wraz z

...

Warszawa, dnia 23.11.2015 r.

Znak sprawy: CWR.271.2.2015

                                                                                                            

Zawiadomienie o unieważnieniu

...

W dniu 28.04.2015r. - wtorek o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wszystkich rodziców dzieci

...