Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku...

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 MP C2011SP2....

Warszawa, 27.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych przez socjoterapeutę w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowo powstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Warszawa, 17.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych przez socjoterapeutę w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowo powstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Warszawa, 19.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie modelu rozbudowy platformy internetowej pn. Baza...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na modernizację, przebudowę oraz rozbudowę kondygnacji podziemnej siedziby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej 9...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na przebudowę dwóch lokali usługowych U5 i U6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na terenie działki nr ew.40/2 z obrębu...

Informujemy, że przetarg nieograniczony na: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie" został rozstrzygnięty. Wybrana...

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.1.2016, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.1.2016, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z...

W dniu 04.01.2016r. o godz. 11.15, zamawiający- Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", preprezentowany przez Komisje przetargową w składzie: 1. Przewodniczący - Danuta Mielewska 2. Sekretarz - Paweł Ślązak 3. Członek - Emilia...

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z...