Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu aranżacji wnętrz...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "dostawę i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4”...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie 2 ogłoszenia z dnia 9 maja 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 9 maja 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska...

Warszawa, 10.05.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej...

Warszawa, 27.04.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego,...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 3 kwietnia 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy internetowej pn....

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 30 marca 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku...

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 MP C2011SP2....

Warszawa, 27.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych przez socjoterapeutę w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowo powstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Warszawa, 17.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych przez socjoterapeutę w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowo powstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Warszawa, 19.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie modelu rozbudowy platformy internetowej pn. Baza...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na modernizację, przebudowę oraz rozbudowę kondygnacji podziemnej siedziby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej 9...