Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę pn."Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry...

W związku z podjęciem w dniu 25.01.2019 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr VI/61/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045 oraz Uchwały NrVI/62/2019 w sprawie budżetu na rok 2019, zgodnie z postanowieniami art. 13a...

WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ 22.02.2019 r. Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Termin składania ofert nie ulega zmianie - 26.02.2019 r. WYJAŚNIENIA NR 2 DO...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 14.02.2019 r. Zamawiający informuje, że 14 lutego 2019 r. zamieszcza informację o wyniku postępowania. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami (informacja o wyborze, ogłoszenie o...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU 22.02.2019 r. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem. 30.01.2019 r. Zamawiający w...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 W dniu 18 stycznia 2019 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 postępowania pn. "Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej naWykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble i sprzęt AGD pomieszczeń Ogniska...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZEŚCI 1 W dniu 11 grudnia 2018 r. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 pn. "Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu aranżacji wnętrz...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "dostawę i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4”...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie 2 ogłoszenia z dnia 9 maja 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 9 maja 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 3 kwietnia 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy internetowej pn....

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 30 marca 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku...

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018 r.