Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na przebudowę dwóch lokali usługowych U5 i U6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na terenie działki nr ew.40/2 z obrębu 1-08-15 przy ul.Kłobuckiej 14 w Warszawie w celu połączenia tych lokali w jeden usługowy przeznaczony na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci - sygn. sprawy CWR.263.1.2017

Ww. zamówienie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2017 r. pod numerem 58379-2017.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2017 r. o godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 r. o godz. 12:30.

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu :