Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na przebudowę dwóch lokali usługowych U5 i U6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na terenie działki nr ew.40/2 z obrębu...

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędniczew Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia: Pani Anna Czochra...

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędniczew Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia: Pani Stanisława...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 1....

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. płac i księgowościw wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycjiw wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między...

Poszukiwany Fotograf wolontariusz do prowadzenia zajęć z młodzieżą Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” poszukuje wolontariusza do prowadzenia zajęć fotograficznych (jeden raz w tygodniu) dla wychowanków Ognisk.W przyszłości istnieje...

Informujemy, że przetarg nieograniczony na: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie" został rozstrzygnięty. Wybrana...

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.1.2016, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.1.2016, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z...

W dniu 04.01.2016r. o godz. 11.15, zamawiający- Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", preprezentowany przez Komisje przetargową w składzie: 1. Przewodniczący - Danuta Mielewska 2. Sekretarz - Paweł Ślązak 3. Członek - Emilia...

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z...

W załączeniu uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2015 w sprawie powołania CWR RW i likwidacji ZOW wraz z nowym Regulaminem Organizacyjnym jednostki.

Dyrektor CWR RW wyznaczył na podstawie art. 130 par. 2 KP dni wolne od pracy za święta przypadające w dni wolne od pracy - soboty: za dzień 15 sierpnia 2015 - dzień 14 sierpnia 2015 za dzień 26 grudnia 2015 - dzień 24 grudnia 2015