Ogłoszenie rekrutacyjne 

 1. Nazwa szkolenia: Akademia Socjoterapii – kurs dla wychowawców pwd
 2. Adresaci: Kadra placówek wsparcia dziennego, które posiadają zezwolenie na działalność z terenu m.st. Warszawy.
 3. Cel szkolenia: Nabycie umiejętności pracy z grupą, konstruowania i realizacji projektów socjoterapeutycznych oraz praca nad własnym funkcjonowaniem interpersonalnym.
 4. Wymagania:

 Od uczestnika: 

 • wykształcenie wyższe;
 • aktualne zatrudnienie w posiadającej zezwolenie na działalność placówce wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy;
 • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;  

Od placówki: 
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika, więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

• zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów

 1. Poziom trudności(w skali I-VI): V
 2. Certyfikat: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 3. Prowadzący:
 • Mgr Teresa Worobiej -  socjoterapeutka, trenerka treningu i warsztatu psychologicznego – II stopień PTP; terapeutka TSR, superwizorka Grupy Trop; coach, absolwentka rocznego kursu NVC (porozumiewania się bez przemocy).
 • Mgr Magdalena Stankiewicz - pedagog, absolwentka Szkoły dla rodziców i wychowawców, przez sześć lat prowadziła świetlicę w szkole w Mysiadle; trenerka warsztatu grupowego; absolwentka rocznego kursu NVC ( porozumiewania się bez przemocy).
 • Mgr Natalia Wawrzewska - coach i trenerka warsztatu psychologicznego; absolwentka pierwszej w Polsce edycji  podyplomowych studiów   coachingowych, prowadzonych przez  SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe w korporacjach, instytucjach państwowych i jako freelancerka.
 • Mgr Anna Szewczyk - socjoterapeutka, pedagog szkolny, współpracownik Szkoły Aktorskiej im. H.J. Machulskich.
 • Mgr Bożena Dzwonkowska – socjoterapeutka, trenerka PTP I stopnia.
 1. Lokalizacja: Zajęcia będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy a w szczególności w budynkach przy ul. Starej 4 (WCIES i CWR RW).
 2. Zgłoszenia: formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem https://goo.gl/forms/cPpcN0Atgm0n0OjT2 w terminie do 31 lipca 2017. 

  Po wypełnieniu formularza należy przesłać oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w szkoleniu (leczenie psychiatryczne).

Przykładowy tekst: Oświadczam, że ja niżej podpisany / podpisana nie korzystam z leczenia psychiatrycznego, a tym samym nie posiadam przeciwwskazań do mojego udziału w III edycji Akademii Socjoterapii.

 1. Informacje dodatkowe:
 • Warunkiem uniemożliwiającym udział w kursie jest aktualne korzystanie z leczenia psychiatrycznego.