Ogłoszenie rekrutacyjne

Nazwa szkolenia: Akademia Socjoterapii  (kurs dla wychowawców pwd)

Adresaci: Kadra placówek wsparcia dziennego, które posiadają zezwolenie na działalność z terenu m.st. Warszawy.

Lokalizacja: infrastruktura Centrum Wspierania Rodzin, dokładna informacja niebawem

Szczegółowe terminy: opisane w programie szkolenia w załączniku

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności pracy z grupą, konstruowania i realizacji projektów socjoterapeutycznych oraz praca nad własnym funkcjonowaniem interpersonalnym.

Wymagania:

Od uczestnika:

  • wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w posiadającej zezwolenie na działalność placówce wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;

Od placówki:

  • zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów

Poziom trudności (w skali I-VI): V

Certyfikat: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Prowadzący:

Mgr Teresa Worobiej - socjoterapeutka, trenerka treningu i warsztatu psychologicznego – II stopień PTP; terapeutka TSR, superwizorka Grupy Trop; coach, absolwentka rocznego kursu NVC (porozumiewania się bez przemocy).

Mgr Magdalena Stankiewicz - pedagog, absolwentka Szkoły dla rodziców i wychowawców, przez sześć lat prowadziła świetlicę w szkole w Mysiadle; trenerka warsztatu grupowego; absolwentka rocznego kursu NVC ( porozumiewania się bez przemocy).

Mgr Natalia Wawrzewska - coach i trenerka warsztatu psychologicznego; absolwentka pierwszej w Polsce edycji podyplomowych studiów   coachingowych, prowadzonych przez SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe w korporacjach, instytucjach państwowych i jako freelancerka.

Mgr Anna Szewczyk - socjoterapeutka, pedagog szkolny, współpracownik Szkoły Aktorskiej im. H.J. Machulskich.

Mgr Bożena Dzwonkowska – socjoterapeutka, trenerka PTP I stopnia.

Zgłoszenia: formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem https://goo.gl/forms/jI11aB4uSX3JGPyL2 w terminie do 22 sierpnia 2018.

Po wypełnieniu formularza należy przesłać oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w szkoleniu (leczenie psychiatryczne).

Przykładowy tekst: Oświadczam, że ja niżej podpisany / podpisana nie korzystam z leczenia psychiatrycznego, a tym samym nie posiadam przeciwwskazań do mojego udziału w III edycji Akademii Socjoterapii.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uniemożliwiającym udział w kursie jest aktualne korzystanie z leczenia psychiatrycznego.