Trening Dramy- szkolenie metodologiczne z dramy stosowanej przygotowujące do pracy tą metodą przygotowujące do pracy tą metodą.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników merytorycznych placówek wsparcia dziennego realizujących program z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, mających trudności z adaptacją społeczną i radzeniem sobie w grupie rówieśniczej. Kurs zawiera teoretyczne podstawy dramy oraz praktyczne umiejętności dot. prowadzenia zajęć. 

Termin szkolenia: 8-11 listopada 2018 r.

Lokalizacja: Ośrodek Socjoterapeutyczny „Kordon” w Sopotni Wielkiej (okolice Żywca)

Uwaga! Dojazd do Ośrodka Kordon jest na koszt własny uczestników. Organizator pokrywa koszt udziału w szkoleniu, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Szczegóły organizacyjne będą udostępnione osobom zakwalifikowanym na szkolenie.

Liczba wolnych miejsc: 16

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

-doskonalenie umiejętności wielopoziomowego angażowania grupy w realizację celów szkoleniowych

- poznanie i opanowanie nowych narzędzi szkoleniowych (improwizacja, karty ról, stymulatory, teatr obrazu, elementy teatru forum i wiele innych)

- nabycie umiejętności samodzielnego budowania programu szkoleniowego w oparciu o metodę dramy

 

Wymagania:

  • Od uczestnika:
    wykształcenie wyższe;
    • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
    • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;
  • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

Aleksandra Chodasz- trenerka dramy, ukończyła szkołę trenerską Moniki Sowickiej, absolwentka rocznych studiów w zakresie Dramy Stosowanej na Uniwersytecie w Exter w Wielkiej Brytanii; uczy dramy i teatru interaktywnego; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy tą metodą.