Termin szkolenia do wyboru: 21 marca 2017 (wt.), godz. 9:00-13:00 lub  28 marca (wt.), godz. 9:00-13:00
Lokalizacja: pierwszy termin - Konsorcjum Wsparcie w Starcie, Centrum Młodych, ul. Inżynierska 1/79, drugi termin - Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Ognisko "Starówka", ul. Stara 4
Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
• zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej definicji i zasad profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień;
• zdobycie wiedzy na temat celów i strategii profilaktyki uzależnień;
• informacje na temat czynników ryzyka uzależnień od: substancji psychoaktywnych, Internetu i komputera, hazardu oraz zakupów;
• zapoznanie się i dyskusja nad treścią programu profilaktycznego dla różnych grup wiekowych. 
Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
• zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów
 Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu
 
Zapisy na pierwszy termin: do 15 marca 2017
Zapisy na drugi termin: do 22 marca 2017
 
Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD:http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci
 
Prowadząca:
Joanna Woźnicka-Wąsek – pedagog, koordynuje pracę placówek wsparcia dziennego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz w pracy z rodzicami oraz nauczycielami. Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA. Członek Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalnych Systemów Wsparcia.