Wady wymowy występujące u dzieci najczęściej: Seplenienie międzyzębowe - czyli artykulacja głosek syczących (s,z,c,dz) z językiem wsuniętym między zęby. Parasygmatyzm - czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) na syczące (s,z,c,dz),...

Opóźnienie rozwoju mowy, to znacznie niższa sprawność językowa, dotycząca zarówno mówienia, jak i rozumienia, powstała w okresie kształtowania się mowy dziecka i spowodowana różnymi czynnikami. Opóźniony rozwój mowy dziecka to częsta...

Na pewno nie należy czekać, ażdzieckowyrośnie zwady wymowy. Warto skorzystać z konsultacji specjalisty w sytuacji, gdy: zaobserwujemy u dziecka zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego: nieprawidłową budowę języka (zbyt...

DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE !!!!!! Tylko wówczas, gdy: dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia rodzice prowadzą z dzieckiem ćwiczenia w domu, stosując się do zaleceń logopedymożemy liczyć na efekty terapii logopedycznej.

Rozwój mowy uwarunkowany jest genetycznie, zależy od wrodzonych właściwości organizmu człowieka, ale możliwy jest jedynie w kontakcie ze środowiskiem społecznym, z innymi ludźmi. Jest to proces, w którym współgrają czynniki biologiczne i społeczne....