Bielańskie „Maluszkowo”
W „Maluszkowie” na Bielanach
Słychać gwar i śmiech od rana.
Bo w środy, no i w piątki
Panują tam Dzieci porządki.
Najpierw śniadanko….ale pychota!
Napełniać brzuszki to nasza ochota.
Po tym jedzonku sił nabieramy
I do zabawy się zabieramy.
W ruch idą auta, misie, laleczki,
Chętnie idziemy też do kucheneczki.
Z klocków budowle powstają różnorakie
Bo też pomysły są niebylejakie.
Potem do zajęć zapał mamy
I się plastycznie rozwijamy.
Tworzymy piękne prace z papieru
Tak poznajemy świat przyjacielu!
I tak nam mija godzina za godziną
I jest nam wszystkim niezwykle miło
Że się możemy spotkać w Klubiku
I mieć radości w „Maluszkowie” bez liku.