Uwaga!

W związku ze strajkiem nauczycieli Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"  zorganizowało miejsca opieki dla dzieci w prowadzonych przez siebie placówkach wspracia dziennego. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy do kontaktu z wybranymi Ogniskami oraz wypełnienie deklaracji dla rodziców, która jest do pobrania poniżej.

Starszyzna z Ogniska Gocław bierze udział w warsztatach multimedialnych. Projekt Fundacji Culture Shock, to ambitny eksperyment, precedens na skalę ogólnopolską i ogromne wyzwanie! Dwie grupy uczestników wspólnie pracują nadstworzeniem aplikacji mobilnej z obszaru kultury, która zostanie udostępniona bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców Warszawy i turystów. Projekt aplikacji zostanie wspólnie ustalony na podstawie zainteresowań i tematów ważnych dla uczestników.Młodzież sama wymyśla, projektuje i tworzy. Warsztaty mająformułę Medialabu, gdzie najważniejsze jest współdziałanie umożliwiające uczenie się od siebie oraz dzielenie się różnymi umiejętnościami, wykorzystującąnowe media i otwartetechnologie.Projekt zakończy się otwartym wydarzeniem podsumowującym, podczas któregouczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy.