Uwaga!

W związku ze strajkiem nauczycieli Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"  zorganizowało miejsca opieki dla dzieci w prowadzonych przez siebie placówkach wspracia dziennego. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy do kontaktu z wybranymi Ogniskami oraz wypełnienie deklaracji dla rodziców, która jest do pobrania poniżej.

Projekt wieloprofilowej stymulacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania.

Nasi ogniskowcy zostali zaproszeni do udział w projekcie realizowanym przez Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem jego jest wieloprofilowa stymulacja rozwoju oraz poprawa kompetencji społecznych. Nasi podopieczni mają możliwość udziału w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych oraz zajęciach socjoterapii. Prowadzone są one w oparciu o arteterapię z elementami dramy, choreoterapii, muzykoterapii oraz metody Weroniki Sherborne.