Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą. Formy służby mogą być zmienne i ciągle dostosowywane do potrzeb życia.
Aleksander Kamiński
W sobotę 25 marca 2017 roku w naszym Ognisku gościliśmy harcerzy z różnych części Polski w ramach 47 „Rajdu Arsenał”, który odbywa się w tym roku pod hasłem „Podaj dalej!”. Harcerze zorganizowali dla naszych dzieci i młodzieży wiele atrakcji.
W Parku Morskie Oko odbyła się tradycyjna gra terenowa popularnie zwana podchodami. Następnie poznaliśmy tajniki harcerskiego życia – musztrę, rozpalanie ogniska jedną zapałką, pierwszą pomoc przedmedyczną, zdobywanie sprawności itp. Na zakończenie wszyscy wspólnie w harcerskim stylu śpiewaliśmy, pląsaliśmy i tańczyliśmy.

Czy wiecie, że...
Ogólnopolski „Rajd Arsenał” jest organizowany od 47 lat przez ZHP Z Hufca Warszawa Mokotów. Upamiętnia on jedną z najważniejszych akcji Szarych Szeregów – akcję odbicia Jana Bytnara „Rudego” z rąk Gestapo 26 marca 1943 r. w akcji pod Arsenałem.

Serdecznie dziękujemy !!!