Studenci III roku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 5 grudnia 2014 roku zaprosili nas na swoją Uczelnię. Przygotowali interesujące zajęcia: - plastyczne - robiliśmy kartki świąteczne - taneczne - uczyliśmy się tańczyć salsę i hip-hop - geograficzne - odbyliśmy niezapomnianą podróż po świecie - chemiczne - poczuliśmy się jak prawdziwi naukowcy, największe wrażenie wywarł na nas wybuch wulkanu.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!