18 listopada odbyło się spotkanie informacyjno- integracyjne dla rodziców. Sobotni czas dorosłym w Ognisku upłynął szybko, ponieważ wiele się działo. Pierwsza część spotkania poświęcona była temu, co tyczy się dzieci, tego co robią, również co my, dorośli robimy i czemu to służy oraz przedstawienie planów na przyszłość w formie prezentacji. Natomiast druga część była przeznaczona na integrację, która dokonała się po przez zabawy, ćwiczenia w parach i w podgrupach.

Zarówno kadra ogniska jak i rodzice naszych wychowanków mieli okazję, poznać to, co nas łączy, co lubimy, w czy możemy się wspierać. W przerwach oprócz luźnych rozmów uczestnicy degustowali szarlotkę pani Ilony i jedyną w swoim rodzaju sałatkę japońską, dzieło kadry ogniska.

Czas spotkania służył również temu, by zatrzymać się, pomyśleć o sobie, przypomnieć o tym, co jeszcze jest ważne, zrelaksowaniu się. W rundce końcowej rodzice mówili, o tym, że był im potrzebny taki czas, że warto jest się spotkać i tak pracować. Powstał również pomysł wyjazdu integracyjnego dla rodziców.