W Ognisku „Praga" zakończyła się kolejna, II już edycja „Programu Wzmacniania Rodziny", zrealizowana w okresie od 2 października do 13 listopada b.r. Oferta była otwarta i skierowana dla rodzin z lokalnej społeczności, z której skorzystały rodziny objęte wsparciem placówki oraz spoza Ogniska. Program miał formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat.

Piątkowe spotkania prowadzone były metodami aktywnymi. Do pracy wykorzystywany był materiał filmowy, gry, zadania dla grup, wspólne zabawy. Każda sesja trwała dwie godziny. Przez pierwszą grupy dzieci i rodziców pracowały osobno, natomiast druga godzina to szczególny czas wspólnej pracy rodziców i dzieci, co przez wszystkich uczestników warsztatów zostało uznane za najcenniejszą wartość programu. Najważniejszym celem spotkań, było pozyskanie praktycznych narzędzi wspierających komunikację w rodzinie, które udało się nam wspólnie wypracować.

Miła i przyjazna atmosfera sprzyjała pracy i aktywności. Wszystkim uczestnikom Programu - Dzieciom i Rodzicom bardzo dziękujemy za współpracę i cenne uwagi. Życzymy sukcesów! Rodzicom dumy z postępów swoich dzieci, dzieciom niestrudzenia w spełnianiu marzeń, prawdziwych przyjaciół i pewności siebie w podejmowaniu wyborów.

Do zobaczenia wiosną na sesjach przypominających! Zespół Ogniska „Praga"