W ramach działań pracowni "Szufladka" powstał projekt rewitalizacji praskich kamienic z wyobrażni dziecięcej. Znane, zniszczone kamienice przeobraziły się w cukierkowe hotele dla psów, piłkarskie centra, kino "Wiewiórka" oraz piękne kolorowe domy.

Kolejnym etapem projektu było zbudowanie makiety najbliższej okolicy. Mali budowniczowie zaprojektowali ulice, sygnalizację świetlną, poustawiali swoje domy. Na Stalowej, Inżynierskiej, Zaokopowej pojawiły się samochody, ludzie, postaci z bajek.

Wartością naszego mini projektku było doświadczanie rewitalizacji przez najmłodszych mieszkańców Pragi. Tworzenie wokół siebie miejsc pięknych i potrzebnych według dzieci, modeluje postawy prospołeczne i buduje tożsamość ze swoją najbliższą społecznością, dzielnicą oraz miastem. A piękną makietę mogli podziwiać także wszyscy rodzice, opiekunowie oraz goście naszego Ogniska.