Standardy pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży realizowane przez: wychowawców podwórkowych, streetworkerów – pedagogów ulicy, streetworkerów młodzieży w m.st. Warszawa. 

          Opracował zespół roboczy w składzie:

  1. Elżbieta Bielecka – koordynacja i opracowanie
  2. Barbara Głowacka
  3. Wojciech Gola
  4. Andrzej Orłowski
  5. Tomasz Szczepański
  6. Jarosław Adamczuk

 na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa