W latach 1994 – 1997 wychowankowie Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego wraz z kadrą pedagogiczną i rodzicami brali w akcjach charytatywnych pod wspólną nazwą „Wspólnota Serc”.

Pomysłodawcą działania był Dyrektor Wojciech Turowicz. Co roku cała społeczność ogniskowa angażowała się w zbiórki pieniędzy na rzecz wybranych osób lub instytucji, wykazując przy tym dużo serca i kreatywności. Wychowankowie kwestowali podczas imprez odbywających się w stolicy. Dzieci zbierały makulaturę, współorganizowały festyny, koncerty i wydarzenia, prowadziły stoiska z loterią fantową oraz samodzielnie przygotowanymi smakołykami. Ich prace plastyczne, powstałe w czasie obozów letnich w Sopotni Wielkiej, były również licytowane na specjalnych aukcjach. Działaniom wolontariackim zawsze towarzyszyła seria spotkań o charakterze edukacyjnym. Młodsi i starsi dowiadywali się, na czym polega problem wspieranej grupy, z czego wynika i dlaczego warto pomagać.

W ciągu czterech lat trwania projektu udało się: pomóc dzieciom chorym na białaczkę w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, zebrać część funduszy na budowę ogniska w Pruszkowie-Żbikowie (miejscu urodzenia „Dziadka”), zakupić sprzęt rehabilitacyjny dla autystycznych dzieci z nowo powstającego Centrum Dziecięcego Synapsis przy ul. Fińskiej w Warszawie oraz sfinansować wyjazd dziewczynki chorej na dziecięce porażenie mózgowe na wyjazd do USA na operację. Łącznie zebrano ponad półtora miliarda starych zł (ok. 162 000 zł).

„Wspólnota Serc” wyrosła z poczucia wdzięczności wychowanków za wsparcie, jakie wielokrotnie placówki ZOW otrzymywały od innych. Akcja realizowała w praktyce jedną z lapidarnych zasad „Dziadka”: „Oddaj, coś wziął”.