• Program lojalnościowy
  dla warszawskich PWD Miasto Korzyści

Masz pytania? Zajrzyj do FAQ

 

Rejestracja do programu odbywa się bez żadnych formalności!
Wystarczy, że klikniesz
[KLIK]

W ramach Modułu Rozwoju PWD każda nowo zarejestrowana placówka jest zobowiązana do samodzielnej ewaluacji swojego funkcjonowania.
Karta ewaluacji będzie zawiera 15 kategorii zdefiniowanych na 3 odpowiednio zróżnicowanych poziomach zaawansowania:

 • zapis do programu lojalnościowego,
 • zaangażowanie w politykę społeczną,
 • baza monitorująca,
 • współpraca z rodzinami,
 • współpraca ze szkołą,
 • superwizja,
 • zajęcia tematyczne,
 • socjoterapia,
 • lokalne partnerstwa,
 • wolontariat,
 • fundraising,
 • doskonalenie kadry,
 • współpraca zagraniczna,
 • popularyzacja wiedzy,
 • projekty innowacyjne.
Jak wygląda ewaluacja? Każda placówka dokonuje jej sama w karcie ewaluacji. Diagnoza odbywa się w dwustopniowej skali: spełniam / nie spełniam. Przy każdej kategorii jest dodatkowe, edytowalne pole. Tu Placówka Wsparcia Dziennego ma wpisać konkretne projekty, działania czy aktywności, które realizuje w ramach każdej z nich.

Na podstawie deklaracji system nadaje każdej zarejestrowanej placówkę jeden z trzech statusów:

 • Status STANDARD: poziom podstawowy, każda warszawska PWD powinna spełniać te kryteria, aby prowadzić w pełni profesjonalną i merytoryczną pracę z wychowankami. Chcąc uzyskać ten status PWD musi spełniać wszystkie 11 kryteriów.
 • Status PREMIUM: poziom ponadpodstawowy, wymaga od placówki dodatkowego zaangażowania w doskonalenie metod pracy i programów oraz szerszej oferty pedagogicznej. Chcąc uzyskać ten status placówka musi spełniać co najmniej 12 z 15 kryteriów (80%).
 • Status VIP: poziom zaawansowany, na którym placówki wypracowują własne rozwiązania i metody pracy, wykazują się szczególną aktywnością zarówno na poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Chcąc uzyskać ten status placówka musi spełniać co najmniej 11 z 15 kryteriów (73%).

 

Weryfikacja statusu poprzez ponowną ocenę swojej placówki na karcie ewaluacji odbywać się będzie 2 razy w roku szkolnym – we wrześniu i w marcu.

Do każdego statusu przypisany zostanie oddzielny koszyk nagród. Każda placówka zostanie powiadomiona o dostępności nagrody droga mailową oraz za pośrednictwem serwisu internetowego. Zapisy na odbiór nagrody będą się odbywać aż do jej wyczerpania, na zasadzie pierwszeństwa.

W ramach każdej kategorii dostępna będzie określona pula nagród zależna od możliwości budżetowych i organizacyjnych Miasta. Placówki o wyższym statusie (PREMIUM i VIP) są uprawnione do zdobywania nagród z niższych poziomów. Metoda odbioru nagrody zależy od jej typu. Część nagród jak usługi (remonty, PR, porady prawne, księgowe) będzie można odbierać raz w miesiącu. Rejestracja na szkolenia zależy od dostępności prowadzących i infrastruktury warsztatowej.

Przykładowe kategorie nagród to:

 • Usługi: porady prawno-księgowe;
 • Wyjazdy: wyjazd integracyjny dla kadry;
 • Szkolenia dla kadry: kurs wychowawcy kolonijnego, kurs kierownika wycieczek, warsztaty pracy z rodziną, trening interpersonalny, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty ze streetworkingu, warsztaty prowadzenia animacji;
 • Atrakcje dla podopiecznych: wyjazd socjoterapeutyczny;
 • Technologie: licencja czy dostęp do programów ułatwiających zarządzanie placówką, np. program do zarządzania wydatkami;
 • Zniżki: tańsze wynajęcie należącego do miasta autokaru;
 • Udostępnienie sprzętu czy pomieszczeń: udostępnienie sali warsztatowej.

Tak, będą. W kolejnych fazach planujemy rozwój programu o zakładkę INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU PWD, umożliwiającą każdej placówce planowanie i monitorowanie realizacji swoich celów, moduł umożliwiający bezpośrednią rejestrację na szkolenia oraz platformę kojarzącą placówki z partnerami biznesowymi. Trzymajcie za nas kciuki, pracujemy nad tym.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, napisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.