Ruszyła rekrutacja do projektu PUNKT ZWROTNY!

 

PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej to nowy projekt realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa.

 

Celem projektu jest wsparcie procesu aktywizacji zawodowej i prawidłowej integracji społecznej młodzieży znajdującej się w procesie usamodzielnienia, zagrożonej wykluczeniem społecznym i bezdomnością. 

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy
nad poprawą własnej sytuacji.

 

W ramach działania oferujemy:

  • przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie  odpowiedniej oferty;
  • pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami,  w tym możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
  • pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach;
  • warsztaty psychoedukacyjne;
  • trening pracy;
  • reedukację i wsparcie w kontynuowaniu nauki.

 

 

Istotnym elementem wsparcia, które dedykujemy osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności jest uzyskanie tymczasowego zakwaterowania w hotelu pracowniczym (finansowane ze środków projektowych).

W ramach działania uczestnicy zostaną wyposażeni w bilety komunikacji miejskiej oraz także  wsparcie w procesie usamodzielnienia, złożeniu wniosku o lokal socjalny i pokonywaniu wszelkich trudności stojących na drodze do prawidłowej integracji społecznej. Młodzi rodzice uzyskają pomoc w opiece nad dzieckiem.

Codziennie, od poniedziałku do piątku w Punkcie Zwrotnym przy ul. Smulikowskiego 4a lok.1 w Warszawie nasi specjaliści: pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog oferują indywidualną pomoc dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego z uczestników.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie m.st. Warszawy, które są:

  • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
  • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;

 

Więcej informacji na www.iped.pl/punktzwrotny.html

 

Kontakt dla mediów
BIURO PROJEKTU:
tel. 22 630-96-99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.