Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało miedzy innymi:

 • Organziowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z powierzoną grupą dzieci oraz indywidualnej pracy z wychowankami w o całoroczny plan pracy.
 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka na podstawie zadań wynikających z indywidualnego planu pracy.
 • Pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka
 • Ścisła współpraca z innymi prcownikami placówki i rodzicami wychowanków oraz pracownikami szkół, do kótrych uczęszczają wychowankowie
 • Prowadzenie zajęć z dzięcmi np. kulinarnych, artystycznych.
 • Współorganziowanie imprez i uroczystości

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • ca najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną;
 • znajmość ustawy w o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odpornośc na stres;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Aplikacja:

 • CV z listem motywacyjny, uzupełnionymi o klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

Zgłoszenie:

 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w sekretariacie CWR RW, ul Stara 4, 00-231 Warszawa lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie "Wychowawca"

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
31-08-2017 12:09:34Nabór na wolne stanowisko - wychowawca Katarzyna Boszko
31-08-2017 14:02:11Nabór na wolne stanowisko - wychowawca Maja Margasińska
17-01-2018 15:29:57Nabór na wolne stanowisko - wychowawca Maja Margasińska