Centrum Wspierania rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko – psycholog ½ etatu.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·  prowadzenie pomocy psychologicznej ,

·  przygotowanie diagnozy indywidualnej dziecka i rodziny,

·  współpraca z wychowawcami w zakresie opracowywania i realizowania programu indywidualnej pracy  z dzieckiem i jego rodziną,

·  prowadzenie zajęć grupowych z socjoterapii,

·  opracowywanie programów pracy, programów zajęć specjalistycznych, sprawozdań z realizowanej działalności.

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe: tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia,

·         udokumentowane przygotowanie do prowadzenia socjoterapii,

·         minimum 3- letni staż pracy,

·         doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

·         znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów  wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania  placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego,

·         znajomość ustawy o pomocy społecznej,

·         zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres ,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·         pełna władza rodzicielska ( w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Zgłoszenie

·         list motywacyjny, CV  z   klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie e-mail na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub  dostarczenie osobiście

do sekretariatu w siedzibie Centrum ul. Stara 4, Warszawa.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
31-08-2017 15:00:30Nabór na wolne stanowisko - psycholog 1/...Maja Margasińska
31-08-2017 15:02:42Nabór na wolne stanowisko - psycholog 1/...Maja Margasińska