Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: psycholog

Zatrudnienie od zaraz w jednej z placówek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”:

 1. „Ognisko Bielany” przy ul. Broniewskiego 56a w Warszawie;
 2. „Ognisko Gocław” przy ul. Meissnera 13 w Warszawie;
 3. „Ognisko Mokotów” przy ul. Grottgera 25a w Warszawie.

Praca 8 h/dziennie w godzinach pomiędzy 10.00 - 20.00.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Przygotowywanie indywidualnej diagnozy psychologicznej dziecka we współpracy z innymi pracownikami zespołu pedagogicznego.
 • Sporządzenie indywidualnego planu pracy z wychowankiem.
 • Prowadzenie zajęć o charakterze grupowym oraz terapii indywidualnej.
 • Prowadzenie poradnictwa dla rodziców, w tym konsultacji, warsztatów umiejętności, grup wsparcia, spotkań o charakterze terapeutycznym indywidualnych i dla całych rodzin (w ramach swoich kompetencji i potrzeb).
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i życiowych wychowanków.
 • Wspieranie kadry merytorycznej w przygotowaniu i realizacji programu wychowawczego.
 • Udzielanie specjalistycznej pomocy w ramach własnych kompetencji i organizowanie pomocy na zewnątrz w wymagających tego przypadkach.
 • Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w celu udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i ich rodzinom.
 • Dokumentowanie swojej pracy – prowadzenie dziennika i wpisów w teczkach wychowanków.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w stopniu magistra na kierunku psychologia;
 • posiadanie warsztatu do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i rodziną;
 • znajomość ustawy w o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego;
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 • obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie figurować w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Umiejętności interpersonalne: 

komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność emocjonalna, empatia, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, budowanie relacji, zdolności organizacyjne.

Aplikacja:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • wypełniona i podpisana „Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kierunkowe;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy z dziećmi i rodzinami lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

Zgłoszenie:

 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „Psycholog”

lub

 • osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa

lub

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Psycholog".

 

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • Budynki Ognisk w CWR RW nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie http://centrumwspieraniarodzin.pl/ lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
01-08-2018 15:14:49Nabór na wolne stanowisko - psycholog 20...Agata Koczowska
21-08-2018 15:47:35Nabór na wolne stanowisko - psycholog 20...Maja Margasińska
23-08-2018 12:44:29Nabór na wolne stanowisko - psycholog 20...Maja Margasińska
24-09-2018 11:40:47Nabór na wolne stanowisko - psycholog 20...Maja Margasińska
15-11-2018 13:58:42Nabór na wolne stanowisko - psycholog 20...Maja Margasińska