Nabór wykładowców do prowadzenia 280 - godzinnych szkoleń na opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym pn. Akademia Opiekuna Małego Dziecka

ogoszenie.jpg

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie ogłasza nabór wykładowców  do prowadzenia szkoleń pn. Akademia Opiekuna Małego Dziecka.

Zatrudnienie w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Zatrudnienie na umowę zlecenie, zajęcia zgodnie z harmonogramem Akademii (w różnym systemie pracy : 1) Od poniedziałku do piątku, 2) Weekendowo od czwartku do soboty, 3) Wieczorowo).

Planowane rozpoczęcie szkoleń wrzesień/październik 2019 r.

Tematyka zajęć:

 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 h).
 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 h).
 3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 h).
 4. Kompetencje opiekuna dziecka (23 h).
 5. Udzielenie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej (8 h).
 6. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (4 h).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej do prowadzenia szkolenia będzie między innymi:

 • Prowadzenie zajęć dla uczestników kursu w formie wykładowo-warsztatowej
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników kursów
 • Przygotowanie testów sprawdzających zdobytą wiedzę

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe np. pielęgniarskie, psychologiczne, pedagogiczne, opiekunka dziecięca, ratownictwo medyczne;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • znajomość specyfiki pracy z dziećmi w wieku do lat 3,
 • znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów;

Umiejętności interpersonalne:

zdolności organizacyjne i koordynacyjne, zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, zaangażowanie.

Aplikacja:

 • CV;
 • wypełniona i odręcznie podpisana „Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (załącznik nr 1 stanowiący integralną część ogłoszenia).

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);

Zgłoszenia:

 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „Wykładowca do prowadzenia kursów  pn. Akademia Opiekuna Małego Dziecka

lub

 • osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa

lub

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wykładowca do prowadzenia kursów  pn. Akademia Opiekuna Małego Dziecka”.

Termin składania ofert do dnia 25 lipca  2019r.

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Miejsce prowadzenia szkoleń – Centrala Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa (tymczasowo na okres do 06.2019 roku – ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa).
 • Budynki Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” będą przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie ww.centrumwspieraniarodzin.pl lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
07-06-2019 16:30:23Nabór wykładowców do prowadzenia 280- go...Katarzyna Boszko
07-06-2019 16:44:44Nabór wykładowców do prowadzenia 280- go...Katarzyna Boszko