W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:
Pan Artur Midak – miejsce zamieszkania Jabłonna


Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.