Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca

Zatrudnienie od zaraz w jednej z placówek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Praca 8 h/dziennie w godzinach pomiędzy 10.00 - 20.00.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z powierzoną grupą dzieci oraz indywidualnej pracy z wychowankami w oparciu o całoroczny plan pracy.
 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka na podstawie zadań wynikających z indywidualnego planu pracy.
 • Pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną/opiekunami dziecka.
 • Ścisła współpraca z innymi pracownikami placówki i rodzicami/opiekunami wychowanków oraz pracownikami szkół, do których uczęszczają wychowankowie.
 • Prowadzenie zajęć z dziećmi np. kulinarnych, artystycznych.
 • Współorganizowanie imprez i uroczystości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • udokumentowany staż pracy z dziećmi i rodziną;
 • znajomość ustawy w o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 • obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie widnieć w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

 

 

Umiejętności interpersonalne: 

zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, cierpliwość zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres.

 

Aplikacja:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • wypełniona i podpisana „Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kierunkowe;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata);

Zgłoszenie:

 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „Wychowawca”

lub

 • osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa

lub

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wychowawca”.

 

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • Budynki Ognisk w CWR RW nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie http://centrumwspieraniarodzin.pl/ lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
01-08-2018 15:05:19Nabór na wolne stanowisko - wychowawca 2...Agata Koczowska
01-08-2018 15:08:20Nabór na wolne stanowisko - wychowawca 2...Agata Koczowska
21-08-2018 15:48:16Nabór na wolne stanowisko - wychowawca 2...Maja Margasińska
23-08-2018 12:45:11Nabór na wolne stanowisko - wychowawca 2...Maja Margasińska
24-09-2018 11:43:44Nabór na wolne stanowisko - wychowawca 2...Maja Margasińska
15-11-2018 13:59:30Nabór na wolne stanowisko - wychowawca 2...Maja Margasińska