Baza Monitorująca 2

logotpy BM2

Projekt pn. „Rozbudowa platformy internetowej pn. baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego” realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej w dniu 17 listopada 2016 r. pomiędzy m.st. Warszawą, a Ministrem Rozwoju. 

Informacje dotyczące projektu:

  • Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 30.09.2019
  • Dofinansowanie projektu z UE: 3 550 713,50 PLN
  • Kwota ogółem dla Zadania 9.3 z UE: 252 290,00 PLN

 

 

logotpy BM2

Opis projektu:

Oprogramowanie pn. „Baza Monitorująca 2”, ma być wytworzone i zastąpić obecnie wykorzystywany system BM1 przez integracje i rozszerzenie zakresu funkcji niezbędnych do obsługi projektów realizowanych w ramach LSW oraz potrzeb pracy CWR i innych placówek wsparcia dziennego w Warszawie.  Celem  oprogramowania jest dokumentowanie i ewaluowanie projektów.

Powstałe oprogramowanie tj. platforma internetowa zostanie zainstalowana i będzie prowadzona w publicznej chmurze obliczeniowej. W obecnej wersji BM1 pracuje ok. 500 unikalnych użytkowników. Rozbudowana platforma BM2 powinna wykazywać się wysoką skalowalnością tak, aby obsłużyć bezawaryjnie co najmniej 10 000 użytkowników.  Platforma będzie sukcesywnie udostępniana nowym podmiotom tym samym zwiększając liczbę użytkowników oraz rozbudowywanego kolejne moduły, dlatego jej struktura musi być elastyczna i dawać duże możliwości dalszego rozwoju oprogramowania przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. 

Infografika BM2 - do czego służy baza