Baza Monitorująca 2

 

Co to jest Baza Monitorująca i po co powstała?

Miasto Stołeczne Warszawa wprowadziło Bazę Monitorującą 2 – platformę, dzięki której można uzyskać informacje dotyczące stałej koordynacji i kontroli działań w organizacjach i konsorcjach, a także monitoringu wsparcia udzielanego uczestnikom projektu oraz efektów, jakie ono przynosi. W systemie będzie można gromadzić dane dzieci, młodzieży oraz dorosłych uczestników zajęć, co pozwoli na monitorowanie wsparcia udzielanego całym rodzinom. Funkcje systemu pozwalają także na wymianę informacji o działaniach i odbiorcach w ramach projektów konsorcjalnych, dzięki czemu otrzymujemy dokładne informacje na temat zasięgu i wpływu prowadzonych działań. Baza Monitorująca 2 to przejrzysty system z którego mogą korzystać wszystkie warszawskie organizacje i konsorcja realizujące projekty finansowane lub współfinansowane przez Miasto Stołeczne.

Baza Monitorująca 2 powstała w odpowiedzi na potrzebę stworzenia funkcjonalnego i nowoczesnego narzędzia, które wesprze organizacje w monitoringu działań i ich rezultatów oraz ujednolici formę tego monitoringu. Została stworzona aby wesprzeć pracę kierowników placówek poprzez dostęp do szczegółowych informacji na temat ich podopiecznych. Dzięki niej możliwe jest zdiagnozowanie sieci instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży, ich potrzeb i możliwości oraz zintegrowanie i skoordynowanie działań instytucji działających wokół szkoły.

Infografika BM2 - do czego służy baza

Dla kogo jest Baza Monitorująca 2?

Jeżeli pracujesz w organizacji pozarządowej lub placówce realizującej projekty na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z Miasta Stołecznego Warszawy, możesz korzystać z Bazy Monitorującej 2. System zawiera szereg funkcji dostosowanych do koordynacji i monitorowania projektów w ramach, których realizowane są zajęcia grupowe i indywidualne. 

Zachęcamy do korzystania z Bazy Monitorującej szczególnie:

  • Organizacje pozarządowe
  • Konsorcja tworzące Lokalne Systemy Wsparcia (0-6, 6-18, 16-26)
  • Kluby Młodzieżowe
  • Placówki Wsparcia Dziennego
  • Ogniska Wychowawcze

Wspólnie możemy więcej!

Jak uzyskać dostęp?

Dostęp do Bazy otrzyma każda organizacja prowadząca działania na terenie m. St. Warszawy związane z pomocą dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

I Organizacja indywidualna

Jeśli Twoja organizacja nie posiada konta w BM2 skontaktuj się z Administratorem BM2 pisząc na adres: informatyk@rodzinnawarszawa.pl. Mając na uwadze ochronę danych osobowych każda organizacja korzystająca z systemu staje się współadministratorem tych danych w zakresie wykonywanych projektów, ponieważ to ona decyduje o sposobie ich realizacji. W związku z tym konieczne jest również podpisanie dokumentów  dotyczących przetwarzania danych osobowych. Po spełnieniu tych procedur zostaje założone konto w systemie. Od tego momentu możliwe jest wykorzystywanie systemu do własnych potrzeb, gromadzenie informacji, raportowanie i monitorowanie realizowanych zadań.

II Organizacja realizująca projekt w ramach konkursu

Jeśli Twoja organizacja uczestniczy w projekcie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, Urząd Miasta przekaże niezbędne informacje dla zespołu BM2 w celu założenia konta w systemie. Następnie Administrator BM2 skontaktuje się osobą reprezentującą organizację w celu udzielenia informacji dotyczących logowania oraz korzystania z Bazy Monitorującej 2. 

Dołącz do organizacji korzystających z BM2