Kontakt

Ognisko „Grochów”

Adres:
04-375 Warszawa, ul. Rębkowska 1
Kontakt:
tel. 22 403 35 56
e-mail:
grochow@zow.pl

Kierownik Ogniska

Kierownik:
Anna Wojda
Kontakt:
tel. 609 427 704
e-mail:
a.wojda@zow.pl