„Ładniej piszę, szybciej czytam”

„Ładniej piszę, szybciej czytam” to program adresowany do najmłodszych wychowanków Ogniska „Praga”, dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Systematyczne zajęcia mają za zadanie wszechstronny rozwój najmłodszych wychowanków w zakresie pisania, mówienia, czytania i pracy z tekstem.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne środki i formy dydaktyczne, zawsze atrakcyjne dla uczestników zajęć.
To także doskonała okazja do kształtowania umiejętności współpracy w grupie, komunikacji, utrwalania nawyków systematycznej pracy oraz satysfakcji z wykonanego zadania. Projekt realizowany jest przez Psycholog Ogniska „Praga”.