Miasto Korzyści: Trening Dramy- wprowadzenie do stosowania dramy w interwencji społecznej

Trening Dramy- wprowadzenie do stosowania dramy w interwencji społecznej

Kurs przeznaczony jest dla pracowników merytorycznych placówek wsparcia dziennego realizujących program z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, mających trudności z adaptacją społeczną i radzeniem sobie w grupie rówieśniczej. Kurs zawiera teoretyczne podstawy dramy oraz praktyczne umiejętności dot. prowadzenia zajęć. 

Termin szkolenia: 12 i 14 grudnia  2018 r., w godzinach 9.00-18.00

Lokalizacja: WCIES, ulica Stara 4 , 00-231 Warszawa, sala 206

Liczba wolnych miejsc: 16

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

-doskonalenie umiejętności wielopoziomowego angażowania grupy w realizację celów szkoleniowych

– poznanie i opanowanie nowych narzędzi szkoleniowych ( gry i ćwiczenia dramowe, improwizacja, stymulatory)

– nabycie umiejętności samodzielnego budowania programu szkoleniowego w oparciu o metodę dramy

 

Wymagania:

  • Od uczestnika:
    wykształcenie wyższe;
    • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
    • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;
  • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego:rekrutacja zakończona, możliwy zapis na listę rezerwową

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

Aleksandra Chodasz- trenerka i superwizorka dramy, ukończyła szkołę trenerską Moniki Sowickiej, absolwentka rocznych studiów w zakresie Dramy Stosowanej na Uniwersytecie w Exter w Wielkiej Brytanii; uczy dramy i teatru interaktywnego; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy tą metodą.