Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych – konsultacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach do Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2015-2020”.

Program Młoda Warszawa to spójny, interdyscyplinarny programem działań na rzecz młodzieży realizowanym przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Założenia Programu uwzględniają potrzeby młodzieży i obejmują najważniejsze dla niej obszary, między innymi: edukację, zatrudnienie, kulturę, zdrowie i profilaktykę, integrację społeczną, wypoczynek, sport i rekreację, sprawy mieszkaniowe, sytuację młodych rodzin, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne miasta, transport, udział  w samorządności i podejmowaniu decyzji dotyczących młodzieży.

 

 

 

Do 3 listopada można zgłaszać swoje uwagi i propozycje:
  • e-mailem: politykamlodzieżowa@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
    ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (z dopiskiem Zespół ds. polityki młodzieżowej)

Przyjdź na warsztat konsultacyjny:

O jakości życia młodych ludzi w Warszawie:

  • 20 października (wtorek), w godz. 17.00-19.00, Ochota: Klub Osiedlowy Surma, ul. Białobrzeska 17
  • 22 października (czwartek), w godz. 17.00-19.00, Praga Północ: Ognisko „Praga”, ul. Środkowa 9

O uczestnictwie młodzieży w życiu miasta:

  • 23 października (piątek), w godzinach 17.00-19.00, Praga Południe: Centrum Społeczne PACA 40, ul. Paca 40
  • 29 października (czwartek), w godzinach 17.00-19.00, Mokotów: Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15

Szczegółowe informacje nt. konsultacji uzyskać można na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/mloda-warszawa-konsultacje-programu oraz na Facebooku www.facebook/MlodaWarszawa