Na dobry początek roku

W środę, 25 września odbyło się w naszym Ognisku spotkanie wszystkich domowników pod hasłem „Na dobry początek roku”.

Tak, jak w każdym dobrym domu, tak i w Ognisku mamy zasady, których przestrzeganie uczy nas szacunku dla siebie i innych, dla pracy, odpowiedzialności za własny rozwój. W Ognisku spędzamy większą część czasu po zajęciach szkolnych, nie możemy go marnotrawić. Wspólnie zebraliśmy i uporządkowaliśmy informacje o przebiegu ogniskowego dnia. To pozwoli nam efektywniej wykorzystać ogniskowy czas- czas odpoczynku i zabawy, nauki, obowiązków, rozwijania pasji i zainteresowań.

Potem aktywnie pracowaliśmy nad „Kanonem postępowania Ogniskowca”, który zawiera najważniejsze w naszym Domu zasady.

1) Ogniskowiec systematycznie i punktualnie przychodzi do Ogniska.

2) Aktywnie dba o swoje sprawy szkolne.

3) Systematycznie uczęszcza do szkoły.

4) Sumiennie wykonuje dyżury porządkowe.

5) Aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, uroczystościach, imprezach, wyjściach poza Ognisko.

6) Dba o honor swój i społeczności ogniskowej.

Każdy z uczestników spotkania ten Kanon podpisał, a tym samym potwierdził, że będzie pracował nad jego przestrzeganiem.