„Nie jesteś sam” – zaj. socjoterapeutyczne gr 1

Socjoterapia w Ognisku Praga