” Podróże bez biletu ” – Ognisko Bielany

W  tym roku zamierzamy udawać się w podróże bez biletu…w pierwszą podróż – dzięki wolontariuszom biorącym udział w programie Aiesec – wyruszyliśmy do Brazylii. Oto gdzie byliśmy, co widzieliśmy, czego się dowiedzieliśmy…

11.09.2015 r. A.S.K.