Wychowawca – Ognisko Marymont

Do naszej placówki uczęszczają wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera, orzeczeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi specjalnymi potrzebami. W naszej placówce budujemy poczucie własnej wartości, wspieramy nabywanie nowych umiejętności, kształtujemy samodzielność. Od dwóch lat prowadzimy pilotaż socjoterapii z programem dostosowanym do potrzeb i możliwości grupy. 

Poszukujemy osoby z pasją do pracy, doświadczeniem oraz chęcią do dalszej nauki i wspólnego rozwijania metod pracy.  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Organizowanie pracy z grupą dzieci/młodzieży oraz indywidualnej pracy z wychowankami.
 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka.
 • Nawiązywanie pozytywnych relacji z rodziną/opiekunami dziecka
 • Ścisła współpraca z zespołem Ogniska, rodzicami/opiekunami wychowanków oraz pracownikami szkół, do których uczęszczają wychowankowie.
 • Prowadzenie zajęć rozwijających pasje.
 • Współorganizowanie imprez i uroczystości.
 • Praca 8 h/dziennie w godzinach pomiędzy 10.00 – 20.00. 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze cały etat 
 • wynagrodzenie 3200- 3800 zł/ brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy);
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i możliwość udziału w dodatkowych projektach;
 • stałą opiekę superwizyjną;
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, na kierunku:  pedagogika specjalna oraz pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku , uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie oligofrenopedagogiki;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie widnieć w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 • CV
 • Listu motywacyjnego (obowiązkowy)
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „Wychowawca”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wychowawca”.

 

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 • Lokale Ogniska Marymont nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.