Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. administracji i realizacji zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 2 etaty, dwie osoby.