Przygotowywanie posiłków + sprzątanie w Ognisku Starówka

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, poszukuje pracownika do przygotowywania posiłków oraz sprzątania w Ognisku „Starówka” (ul. Stara 4, Warszawa). 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Przygotowywanie i  posiłków dla ok. 120 dzieci w wieku 6-18 lat (1 lub 2 w zależności od godzin otwarcia Ogniska w danym sezonie), 
 • Tworzenie jadłospisu 
 • oraz przygotowywanie poczęstunków okolicznościowych (na pikniki i inne wydarzenia Ogniskowe)
 • Mycie naczyń po posiłku
 • Przestrzeganie czystości  sprzętu, narzędzi oraz  wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach kuchennych, przynależących do kuchni, socjalnych oraz w innych w miarę potrzeb
 • Zakupy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę – 1 cały etat (praca od poniedziałek do piątek w godz 9-17);
 • pracę w przyjaznym zespole, codzienny kontakt z dziećmi;
 • pracę w przyjaznej, świeżo wyremontowanej przestrzeni;
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Miejsce pracy: Ognisko „Starówka” z siedzibą w Warszawie, ul. Stara 4

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie;
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 3. niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym.
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. posiadanie książeczki Sanepidowskiej 
 6. wykształcenie kierunkowe na kierunku gastronomicznym lub doświadczenie w przygotowywaniu posiłków.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 • CV
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „Starówka”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Starówka”.

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 • Budynek Ogniska Starówka jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.