Pracownik do przygotowywania posiłków w Ognisku „Gocław”

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” poszukuje pracownika do przygotowywania posiłków oraz sprzątania w Ognisku „GOCŁAW” (ul. Meissnera 13, Warszawa). 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Przygotowywanie  posiłków dla ok. 30 dzieci w wieku 6-18 lat (1 lub 2 w zależności od godzin otwarcia Ogniska w danym sezonie);
 • Tworzenie jadłospisu;
 • Przestrzeganie czystości  sprzętu, narzędzi oraz wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach kuchennych, przynależących do kuchni, socjalnych oraz w innych w miarę potrzeb;
 • Zakupy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę – 3/4 etatu (praca od poniedziałku do piątku w zakresie godzinowym 10-17);
 • pracę w przyjaznym zespole, codzienny kontakt z dziećmi;
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Miejsce pracy: Ognisko „Gocław” z siedzibą w Warszawie, ul. Meissnera 13 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 3. niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. posiadanie książeczki sanepidowskiej;
 6. wykształcenie kierunkowe na kierunku gastronomicznym lub doświadczenie w przygotowywaniu posiłków.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 • CV
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „Gocław”,

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Gocław” 

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT