Pracownik do sprzątania pomieszczeń biurowych i Ogniska

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, poszukuje pracownika do sprzątania pomieszczeń biurowych i Ogniska  

(ul. Stara 4, Warszawa).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń w Ognisku „Starówka” i budynku biurowym Centrum.

2. Sprzątanie sanitariatów i uzupełnianie środków czystości.

3. Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do Centrum, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

4. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości. 

5. Mycie okien wg potrzeb.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etat.
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 
 • wynagrodzenie zasadnicze 3500,00  zł. brutto + dodatek stażowy (dodatek motywacyjny po spełnieniu warunków)
 • 13-ta pensja 
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • pracę w przyjaznym zespole
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem

Miejsce pracy:  ul. Stara 4, Warszawa

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie;
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 • CV
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „sprzątanie”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „sprzątanie”.

 Na zgłoszenia czekamy do 31.12.2022 roku.

 

Informacje dodatkowe:

 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT