Psycholog – Ognisko Gocław

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje psychologa do pracy w Ognisku Wychowawczym

Zatrudnienie w Ognisku Gocław – ul. Meissnera 13

Praca w ustalonych godzinach pomiędzy 10.00 – 19.00 (praca w wymiarze pół etatu). 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych z wychowankami Ogniska wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji;
 • Praca z rodzicami / opiekunami wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji; 
 • Przygotowywanie indywidualnej diagnozy psychologicznej dziecka we współpracy z innymi pracownikami zespołu pedagogicznego oraz opracowanie indywidualnego planu pracy;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i życiowych wychowanków;
 • Wspieranie kadry merytorycznej w przygotowaniu i realizacji programu wychowawczego;
 • Dokumentowanie swojej pracy.
 • Możliwość wykorzystania testów psychologicznych dostępnych w CWR RW. 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w stopniu magistra na kierunku psychologia;
 • posiadanie warsztatu do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i rodziną (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych oraz treningu zastępowania agresji, TUS);
 • obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie figurować w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Poszukujemy osoby: 

Komunikatywnej, empatycznej, z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi,

kreatywnej, z pasjami, z energią, odpowiedzialnej, systematycznej, samodzielnej,

zaangażowanej w pracę.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pół etatu);
 • Wynagrodzenie na poziomie 1800- 2000 zł brutto (w tym 13 pensja, świadczenia socjalne, premie)
 • Pracę w zgranym, doświadczonym zespole, przyjazną atmosferę pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w stabilnej instytucji, z wieloletnim doświadczeniem, nastawionej na innowacje i rozwój metod pracy;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 • CV
 • Listu motywacyjnego
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

drogą mailową na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „Psycholog”

lub osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4,  00-231 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Psycholog”.

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 • Lokal Ogniska Gocław nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Klauzula informacyjna – KLIK