Psycholog w Ognisku Wychowawczym

Szukasz pracy? Dołącz do Naszego Zespołu!

Poszukujemy psychologów do pracy w Ogniskach Wychowawczych.
Zatrudnienie na terenie m.st. Warszawy.
Praca w ustalonych godzinach pomiędzy 10.00 – 19.00 (praca o oparciu o umowę o pracę, możliwość pracy na pół etatu).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 Prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych z wychowankami Ogniska wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji;
 Praca z rodzicami / opiekunami wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji;
 Przygotowywanie indywidualnej diagnozy psychologicznej dziecka we współpracy z innymi pracownikami zespołu pedagogicznego oraz opracowanie indywidualnego planu pracy;
 Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i życiowych wychowanków;
 Wspieranie kadry merytorycznej w przygotowaniu i realizacji programu wychowawczego;
 Dokumentowanie swojej pracy.
 Możliwość wykorzystania testów psychologicznych dostępnych w CWR RW.

Wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe w stopniu magistra na kierunku psychologia;
 posiadanie warsztatu do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i rodziną (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych oraz treningu zastępowania agresji, TUS);
 obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel);
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 nie figurować w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Poszukujemy osoby: 
Komunikatywnej, empatycznej, z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, kreatywnej, z pasjami, z energią, odpowiedzialnej, systematycznej, samodzielnej, zaangażowanej w pracę, z umiejętnościami organizacji pracy własnej, gotowej i otwartej na zmiany, a przy tym nastawianej na rozwiązania.

Oferujemy:
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (etat, pół etatu lub ¾ etatu);

 Wynagrodzenie 4500 zł brutto (+13 pensja, świadczenia socjalne, premie) w zależności od wymiaru pracy i doświadczenia zawodowego.
 Pracę w zgranym, doświadczonym zespole, przyjazną atmosferę pracy;
 Możliwość rozwoju zawodowego;
 Pracę w stabilnej instytucji, z wieloletnim doświadczeniem, nastawionej na innowacje i rozwój metod pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego
(w formularzu prosimy o załączenie CV) lub złożenie CV osobiście na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
  Informacje dodatkowe:
 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Informacje dodatkowe:
 Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami;
 Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie http://centrumwspieraniarodzin.pl/ lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT