Psycholog w Ognisku Wychowawczym

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje psychologów do pracy w Ogniskach Wychowawczych.

Zatrudnienie w na terenie m.st. Warszawy.

Praca w ustalonych godzinach pomiędzy 10.00 – 19.00 (praca o oparciu o umowę o pracę w wymiarze pół etatu/lub cały etat). 

Szukasz pracy? Dołącz do Naszego Zespołu!


D
o głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych z wychowankami Ogniska wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji;

 • Praca z rodzicami / opiekunami wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji; 

 • Przygotowywanie indywidualnej diagnozy psychologicznej dziecka we współpracy z innymi pracownikami zespołu pedagogicznego oraz opracowanie indywidualnego planu pracy;

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i życiowych wychowanków;

 • Wspieranie kadry merytorycznej w przygotowaniu i realizacji programu wychowawczego;

 • Dokumentowanie swojej pracy.

 • Możliwość wykorzystania testów psychologicznych dostępnych w CWR RW. 


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w stopniu magistra na kierunku psychologia;

 • posiadanie warsztatu do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i rodziną (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych oraz treningu zastępowania agresji, TUS);

 • obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel);

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • nie figurować w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.


Poszukujemy osoby:

 • Komunikatywnej, empatycznej, z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi,
 • kreatywnej, z pasjami, z energią, odpowiedzialnej, systematycznej, samodzielnej,
 • zaangażowanej w pracę.


Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pół etatu);

Wynagrodzenie na poziomie 1950- 4000 zł brutto (+13 pensja, świadczenia socjalne, premie) w zależności od wymiaru pracy i doświadczenia zawodowego.

Pracę w zgranym, doświadczonym zespole, przyjazną atmosferę pracy;

Możliwość rozwoju zawodowego;

Pracę w stabilnej instytucji, z wieloletnim doświadczeniem, nastawionej na innowacje i rozwój metod pracy;


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 • CV

 • Listu motywacyjnego

 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

drogą mailową na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „Psycholog”

lub osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4,  00-231 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Psycholog”.


Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie http://centrumwspieraniarodzin.pl/ lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT