Robotnik Gospodarczy

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie zatrudni na umowę o pracę na stanowisko robotnik gospodarczy w wymiarze ¾ etatu.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Dbanie o roślinność na terenach zielonych CWR RW.
 2. Nawadnianie trawy i jej koszenie zgodnie z potrzebami.
 3. Pielenie, nawożenie, strzyżenie, przesadzanie roślin.
 4. Wnioskowanie o zakup niezbędnych materiałów i urządzeń do pielęgnacji zieleni.
 5. Wykonywanie napraw i remontów (także z ekipą remontową).
 6. Dbanie o czystość i porządek na terenie przyległym do budynków w siedzibie Centrum:
 • sprzątanie i utrzymywanie w czystości,
 • odśnieżanie i usuwanie lodu (posypywanie piachem, solą),
 • koszenie trawy, grabienie liści itp,
 • sprzątanie i utrzymywanie w czystości okolicy śmietników,
 • dokonywanie przeglądu sprzętu znajdującego się na terenie placu zabaw,
 • dokonywanie przeglądu drzewostanu i ewentualnych przycięć sezonowych oraz nowych nasadzeń.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wynagrodzenie  2600 – 3000 zł/ brutto (w zależności od kwalifikacji i stażu pracy) oraz dodatek stażowy (od 5 lat pracy),
 • dodatek motywacyjny, trzynasta pensja, fundusz socjalny (po spełnieniu kryteriów),
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole.

 

Wymagania niezbędne:

 • umiejętności techniczne i predyspozycje do prac manualnych,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • chęć do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz,
 • kreatywność i chęć rozwoju,
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 20.11.2020 r.

 • CV
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „robotnik gospodarczy”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „robotnik gospodarczy”.

 

Klauzula informacyjna – KLIK