Starszy wychowawca-koordynator (kierownik Ogniska Okęcie)

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje starszego wychowawcy-koordynatora (kierownik Ogniska Okęcie)
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Kierowanie działalnością Ogniska Okęcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi dokumentami organizacyjnymi oraz wytyczonymi kierunkami działań w aktualnej koncepcji.
2. Opracowanie w porozumieniu z dyrektorem i koordynatorem Ognisk harmonogramu pracy Ogniska i pracowników.
3. Zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudnienia, premiowania i nagradzania pracowników Ogniska.
4. Zapewnienie pomocy wychowawcom w realizowaniu ich zadań.
5. Udział w zebraniach.
6. Nadzór nad przestrzeganiem zakresu czynności pracowników, wyznaczanie im szczegółowych zadań.
7. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez pracowników.
8. Inspirowanie pracowników do poszukiwania efektywnych, autorskich i nowatorskich metod pracy, umożliwianie im uczestniczenia w szkoleniach, których tematyka jest zgodna z potrzebami instytucji.
9. Informowanie dyrektora :
– o terminach zebrań z pracownikami, z rodzicami lub innymi osobami na terenie Ogniska,
– o planowanych projektach, imprezach i innych ważnych wydarzeniach,
– o wszelkich trudnych sytuacjach.
10. Bezpośrednia praca z grupą wychowawczą.
11. Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez pracowników.
Oferujemy:
 zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze cały etat
 wynagrodzenie zasadnicze od 5555 zł brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy) + dodatki do pensji (dodatek stażowy 0-20%, dodatek motywacyjny 0-50%, pensja 13, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych).
 pracę w doświadczonym i zgranym zespole;
 możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia  i możliwość udziału w dodatkowych projektach;
 pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.
Wymagania niezbędne:
 doświadczenie w pracy z dziećmi co najmniej 5 lat,
 doświadczenie w zarządzaniu zespołem / organizacją / instytucją – co najmniej 2 lata,
 biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel) oraz narzędzi do pracy online (m.in. dokumentów na platformie Google);
 wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo—wychowawczą lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; nie widnienie w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).
Mile widziane
 Doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 Doświadczenie w pracy w innych jednostkach w systemie pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej;
 Poszukujemy osoby:
 Samodzielnej;
 o wysokich umiejętnościach interpersonalnych;
 o wysokiej umiejętności organizacji pracy własnej oraz innych;
 obowiązkowej i systematycznej;
 odpornej na stres;
 z pasją do pracy;
 kreatywnej;
 zaangażowanej;
 cierpliwej;
 elastycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego

lub osobiście szczegóły na miejscu adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT