Wychowawca Ognisko Muranów 1/2 etatu

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawcy do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczym (placówkach wsparcia dziennego).  

Obecnie poszukujemy wychowawcy do Ogniska:

 • „Muranów” – ul. Dzielna 17a lok 15 


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Organizowanie pracy  grupą dzieci/młodzieży oraz indywidualnej pracy z wychowankami,
 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
 • Pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną/opiekunami dziecka,
 • Ścisła współpraca z zespołem Ogniska, rodzicami/opiekunami wychowanków oraz pracownikami szkół, do których uczęszczają wychowankowie,
 • Prowadzenie zajęć rozwijających pasje,
 • Współorganizowanie imprez i uroczystości,
 • Praca 4 h/dziennie w godzinach pomiędzy 14.00 – 18.00 lub 15.00- 19.00.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu,
 • wynagrodzenie 1670- 1800 zł/ brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy),
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w nieodpłatnych szkoleniach  i innowacyjnych projektach,
 • stałą opiekę superwizyjną,
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie widnieć w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 
Poszukujemy osoby:

 • z pasją do pracy;
 • kreatywnej;
 • z własnymi zainteresowaniami, którymi może podzielić się z wychowankami (np. śpiew, granie na instrumencie, sport, twórczość, gotowanie itp.);
 • samodzielnej;
 • o wysokich umiejętnościach interpersonalnych w tym pracy zespołowej;
 • odpornej na stres;
 • zaangażowanej;
 • cierpliwej;
 • obowiązkowej i systematycznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 • CV,
 • Listu motywacyjnego (obowiązkowy),
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „Wychowawca”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wychowawca”.

 

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT