Wychowawca – Ognisko Ursynów

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawcy do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczym (placówkach wsparcia dziennego).  

Obecnie poszukujemy wychowawców do Ognisk:

 • „Ursynów” – ul. Kłobucka 14

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Organizowanie pracy  grupą dzieci/młodzieży oraz indywidualnej pracy z wychowankami.
 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka
 • Pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną/opiekunami dziecka
 • Ścisła współpraca z innymi zespołem Ogniska, rodzicami/opiekunami wychowanków oraz pracownikami szkół, do których uczęszczają wychowankowie
 • Prowadzenie zajęć rozwijających pasje
 • Współorganizowanie imprez i uroczystości
 • Praca 8 h/dziennie w godzinach pomiędzy 10.00 – 20.00.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze cały etat 
 • wynagrodzenie 3200- 3800 zł/ brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy);
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia  i możliwość udziału w dodatkowych projektach;
 • stałą opiekę superwizyjną;
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodzina;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie widnieć w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

 Poszukujemy osoby:

 • z pasją do pracy
 • kreatywnej
 • z własnymi zainteresowaniami, którymi może podzielić się z wychowankami (np. śpiew, granie na instrumencie, sport, twórczość)
 • samodzielnej
 • o wysokich umiejętnościach interpersonalnych
 • odpornej na stres,
 • zaangażowanej
 • cierpliwej
 • obowiązkowej i systematycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 • CV
 • Listu motywacyjnego (obowiązkowy)
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „Wychowawca”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wychowawca”.

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 • Lokal przy ul. Kłobuckiej 14 jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach.

 Klauzula informacyjna – KLIK