Projekt „Dojrzewanie”- Ognisko Bielany

Zajęcia skierowane do młodzieży od 12 r.ż.

Celem zajęć jest przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej dojrzewiania, a także omawianie w bezpiecznej atmosferze trudności związanych z tym okresem .