Projekty Unijne

Baza Monitorująca 2

Projekt pn. „Rozbudowa platformy internetowej pn. baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego” realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Platforma Internetowa

Więcej

Lepszy Start na Ursynowie / projekt zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2.

Lepszy Start na Ursynowie

Więcej

Ognisko Plus / projekt zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci.

Ognisko Plus

Więcej